INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIES

Za pomocą niniejszej polityki plików cookie Beauty & Business S.p.A., z siedzibą pod adresem Via Cesare Cantù 1, 20123 Mediolan i siedzibą operacyjną pod adresem Via Ciserano snc, 24046 Osio Sotto (BG), (zwana dalej "Spółką"), jako administrator danych, zamierza zilustrować rodzaje plików cookie używanych przez www.ilsalonemilano.com stronę internetową, a także związane z nimi cele i metody ich wykorzystania i zarządzania.

Niniejsza polityka plików cookie stanowi integralną część informacji o przetwarzaniu danych osobowych, z którymi można się zapoznać pod linkiem znajdującym się na dole każdej strony naszej witryny.

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie to małe ciągi tekstowe, które strony internetowe odwiedzane przez użytkownika wysyłają do jego urządzenia końcowego (zwykle do przeglądarki), gdzie są przechowywane, a następnie ponownie przesyłane do tych samych stron internetowych przy następnej wizycie tego samego użytkownika.

Podczas przeglądania określonej strony internetowej użytkownik może otrzymywać na swoim urządzeniu końcowym zarówno pliki cookie z tej samej odwiedzanej witryny, jak i pliki cookie, które są wysyłane przez różne strony internetowe lub serwery internetowe (tj. pliki cookie "stron trzecich"), na których mogą znajdować się pewne elementy (takie jak na przykład obrazy, mapy, dźwięki,  konkretne linki do stron innych domen itp.) które są wyświetlane na stronie internetowej, którą odwiedza ten sam użytkownik.

Pliki cookie mogą być zasadniczo wykorzystywane do różnych celów, takich jak na przykład do uwierzytelniania komputera, monitorowania sesji, przechowywania informacji o określonych konfiguracjach dotyczących użytkowników uzyskujących dostęp do serwera, do celów profilowania itp.

 

WŁASNE PLIKI COOKIE

Własne pliki cookie to pliki cookie, które są instalowane na urządzeniu końcowym użytkownika i zarządzane bezpośrednio przez Spółkę za pośrednictwem tej strony internetowej.

Firma może korzystać z plików cookie z różnych powodów. W niektórych częściach naszej witryny pliki cookie są niezbędne i bez nich nie mógłbyś korzystać z naszych usług. Firma zawsze szuka sposobów na ulepszenie swojej strony internetowej i ułatwienie zapoznania się z jej usługami. W tym celu ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych usług i strony internetowej. Pliki cookie pomagają nam również zapewnić lepsze i bogatsze wrażenia, na przykład poprzez sugerowanie informacji, które mogą być dla Ciebie bardziej interesujące.

 

Nawigacyjne lub sesyjne pliki cookie

"Przeglądające" lub "sesyjne" pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po naszej stronie internetowej, wykonywanie czynności ściśle niezbędnych do działania samej witryny, a tym samym zapewnienie normalnej nawigacji i użytkowania. Te pliki cookie nie są przechowywane na stałe na komputerze użytkownika i w związku z tym znikają po zamknięciu przeglądarki.

Korzystanie z tych plików cookie i związane z nimi przetwarzanie nie wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprzedniej zgody użytkownika. Możesz jednak odmówić zgody na instalację tych plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki, mając świadomość, że taki wybór może negatywnie wpłynąć na Twój pobyt na naszej stronie internetowej.

 

Funkcjonalne pliki cookie

"Funkcjonalne" pliki cookie – tak zwane techniczne pliki cookie – umożliwiają naszej stronie internetowej zapamiętanie niektórych wyborów użytkownika (takich jak na przykład informowanie o jego położeniu geograficznym), aby zapewnić mu bardziej spersonalizowaną i zoptymalizowaną nawigację (taką jak na przykład wyszukiwanie i identyfikacja centrum znajdującego się najbliżej położenia geograficznego podanego przez użytkownika).

Należy zauważyć, że te pliki cookie nie są wykorzystywane przez Spółkę w celu profilowania przeglądania stron internetowych przez użytkownika, a jedynie umożliwiają personalizację usługi świadczonej przez Spółkę. Informacje gromadzone za pomocą tych plików cookie są anonimowe.

Funkcjonalne pliki cookie nie są niezbędne do działania naszej strony internetowej, ale poprawiają jakość i komfort przeglądania przez użytkownika. W rezultacie, jeśli nie zaakceptujesz tych plików cookie, wydajność i funkcjonalność www.ilsalonemilano.com może być niższa, a dostęp do niektórych treści witryny może być ograniczony.

Korzystanie z tych plików cookie i związane z nimi przetwarzanie nie wymaga uprzedniej zgody użytkownika. Możesz jednak odmówić zgody na instalację tych plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki.

 

PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

Gdy użytkownik przegląda naszą stronę internetową, mogą być przechowywane niektóre pliki cookie, które nie są kontrolowane i zarządzane przez Spółkę. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy odwiedzasz stronę, która zawiera treści z witryny innej firmy. W związku z tym użytkownik będzie otrzymywał pliki cookie z tych usług stron trzecich.

Poniższa tabela przedstawia pliki cookie stron trzecich obecne w www.ilsalonemilano.com. Te pliki cookie podlegają bezpośredniej i wyłącznej odpowiedzialności strony trzeciej, która instaluje je na urządzeniu końcowym użytkownika i są podzielone na następujące makrokategorie:

Analityczne: są to pliki cookie służące do zbierania i analizowania informacji statystycznych dotyczących liczby użytkowników i wizyt na stronie internetowej;
Reklama: ta kategoria obejmuje pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usług reklamowych w ramach określonej strony internetowej;
Widżety: niektóre widżety udostępniane przez sieci społecznościowe (takie jak na przykład przyciski Facebook, Twitter i Google+) mogą wykorzystywać własne pliki cookie w celu ułatwienia interakcji z odpowiednią siecią społecznościową, umożliwiając użytkownikowi udostępnianie zawartości określonej strony naszej witryny. Wyłączenie tych plików cookie stron trzecich nie utrudnia korzystania z witryny, z wyjątkiem wyłącznego odniesienia do możliwości szybkiego udostępniania treści. Niektóre pliki cookie stron trzecich mogą być również wykorzystywane do celów profilowania użytkowników, a tym samym do zbierania informacji dotyczących preferencji wyrażonych przez użytkownika podczas przeglądania Internetu.

W szczególności w odniesieniu do plików cookie stron trzecich, które są również wykorzystywane do celów profilowania, należy zauważyć, że te pliki cookie nie są zarządzane przez Spółkę i w związku z tym Spółka nie ma bezpośredniego i/lub pośredniego dostępu do informacji gromadzonych za ich pomocą.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookie stron trzecich, które są również wykorzystywane do celów profilowania; Aby uzyskać informacje na temat zarządzania wyżej wymienionymi plikami cookie (aktywacja i dezaktywacja, jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie stron trzecich), można znaleźć pod poniższym linkiem

 

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE?

Jeśli chcesz wyłączyć jeden lub więcej plików cookie używanych przez tę witrynę, sugerujemy, abyś wyraził swój wybór za pomocą zasad stron trzecich i formularzy zgody wymienionych w niniejszej polityce.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak zrezygnować z akceptowania plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. W każdym przypadku zalecamy, aby nie wyłączać korzystania z plików cookie, ponieważ może to uniemożliwić swobodne przechodzenie z jednej strony na drugą i korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Poniżej znajdują się linki zawierające instrukcje, jak to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach:

Internet Explorer,
Mozilla, Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Opera
 

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, możesz połączyć się ze stroną internetową www.youronlinechoices.com uzyskać informacje o tym, jak usuwać pliki cookie lub zarządzać nimi zgodnie z używaną przeglądarką oraz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie stron trzecich.

 

TWOJE PRAWA

Administratorem danych jest Beauty & Business s.p.a., z siedzibą przy via Cesare Cantu 1, 20123 Mediolan i siedzibą operacyjną pod adresem Via Ciserano snc, 24046 Osio Sotto (BG).

Użytkownik może w każdej chwili i bez żadnych formalności skorzystać z praw określonych poniżej, wysyłając wiadomość na adres e-mail privacy@alfaparfgroup.com

Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku dotyczących jej danych osobowych, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz do ich przekazania w zrozumiałej formie.

Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania wskazania:

  • pochodzenie danych osobowych;
  • cele i sposoby przetwarzania;
  • logika stosowana w przypadku przetwarzania danych za pomocą narzędzi elektronicznych;
  • dane identyfikacyjne Administratora Danych, Podmiotów Przetwarzających Dane i Wyznaczonego Przedstawiciela;
  • podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się z nimi zapoznać, działając w charakterze wyznaczonych przedstawicieli na terytorium państwa, osób zarządzających lub osób odpowiedzialnych za przetwarzanie.

 

Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania:

  • aktualizowanie, poprawianie lub, w razie potrzeby, integrowanie danych;
  • usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym tych, których przechowywanie nie jest konieczne w związku z celami, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;
  • zaświadczenie, że operacje, o których mowa w lit. a) i b), zostały podane do wiadomości osób, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, również w odniesieniu do ich treści, z wyjątkiem przypadku, w którym wykonanie to okazuje się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków w sposób oczywisty nieproporcjonalnych do chronionego prawa.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się w całości lub w części:

  • z uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli są one istotne dla celu ich gromadzenia;
  • wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, lub w celu przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej".

 

Kontynuując przeglądanie stron serwisu www.ilsalonemilano.com bez dokonywania wyborów za pomocą formularzy zgody zawartych w niniejszej polityce, użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookie.

tool_color_compare.tilte.label

tool_color_compare.subtilte.label