WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU IL SALONE MILANO

Strona internetowa Il Salone Milano ("Strona") jest własnością Beauty & Business S.p.A., spółki należącej do grupy Alfa Parf.

Przed kontynuowaniem przeglądania zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi postanowieniami, które regulują korzystanie z Witryny i wszelkie rejestracje w zastrzeżonych sekcjach tej witryny ("Warunki użytkowania").

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających Witrynę ("Odwiedzający"). W związku z tym, korzystając z Witryny, Odwiedzający wyrażają zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj z Witryny.

Przeglądając Witrynę, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie możesz w żaden sposób korzystać z Witryny.

W celu korzystania z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego informacji i danych osobowych zgodnie z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych ("Polityka prywatności") oraz informacji o wykorzystywaniu plików cookies ("Polityka plików cookie").

 

1. Modyfikacja Warunków Użytkowania

B&B zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie, co będzie obowiązywać od daty publikacji na Stronie. Jeśli Gość nadal korzysta z Witryny po zmianach, akceptuje wszelkie późniejsze zmiany. 

 

2. Zawartość strony i prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa związane ze Stroną i jakąkolwiek częścią jej zawartości, w tym kodem HTML, oprogramowaniem skryptowym serwera, układem, koncepcją, znakami towarowymi, nazwami domen, zdjęciami, obrazami, rysunkami, filmami, dźwiękiem, grafiką, modelami, czcionkami i tekstami ("Zawartość") należą do B&B i/lub spółek Grupy i/lub zewnętrznych licencjodawców B&B i są chronione prawem, w tym między innymi prawem autorskim.

Nawigacja nie przyznaje Odwiedzającemu żadnych praw związanych z Treścią. Każde nieuprawnione użycie (w formie pisemnej) stanowi naruszenie praw własności intelektualnej B&B, spółek Grupy i licencjodawców B&B będących osobami trzecimi.

 

3. Dozwolony użytek.

Odwiedzający będzie mógł pobrać niektóre treści (takie jak plakaty techniczne, broszury) tylko wtedy, gdy strona umożliwia ich pobranie. Pobrany plik może być wykorzystywany wyłącznie do celów osobistych, chyba że takie wykorzystanie może być szkodliwe dla honoru, reputacji lub praw osób trzecich. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne lub redakcyjne jest zabronione. W każdym przypadku zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie, nawet jeśli we własnym imieniu, na przykład zabronione jest modyfikowanie, publikowanie, włączanie do innych dokumentów, synchronizowanie z utworami muzycznymi.

 

4. Usługi oferowane przez Witrynę

Odwiedzający może swobodnie zdecydować, czy chce korzystać z następujących usług. Jeśli zdecydujesz się z niej nie korzystać, nadal możesz przeglądać Witrynę.

 

a) Diagnostyczny 

Witryna umożliwia Odwiedzającemu dostęp do funkcji online służącej do analizy stanu zdrowia jego włosów. Na podstawie udzielonych odpowiedzi Odwiedzający będzie mógł zidentyfikować produkty marki Semi di Lino, które najlepiej odpowiadają jego potrzebom. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga rejestracji, a odpowiedzi nie będą przechowywane.

 

b) Lokalizator salonów fryzjerskich

Serwis umożliwia Odwiedzającemu wyszukanie sprzedawcy produktów kosmetycznych, do którego może zwrócić się z prośbą o zakup. 

 

c) Pobieranie treści

Możliwe jest pobranie tych materiałów tam, gdzie Witryna na to zezwala i tylko w celach określonych w art. 3 powyżej. Jeśli Gość pobiera treści, ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za sposób, w jaki je wykorzystuje. 

 

d) Przesyłanie treści

Witryna umożliwia Odwiedzającemu przesyłanie zdjęć, które według uznania B&B mogą zostać opublikowane na Stronie. Kiedy odwiedzający przesyła swoje własne treści na Stronę, udziela B&B bezpłatnej, niewyłącznej, wieczystej, nieterytorialnej, podlegającej sublicencjonowaniu licencji. Obowiązkiem Odwiedzającego jest posiadanie wszelkich upoważnień/praw do publikacji przesłanych zdjęć. W przeciwnym razie Gość będzie bezpośrednio odpowiedzialny za naruszenie, nawet jeśli początkowo zostanie przypisane B&B. 

 

e) Hiperłącza do innych witryn

Witryna zawiera łącza hipertekstowe, które umożliwiają przejście na inną stronę, również należącą do B&B, w celu zaoferowania Odwiedzającemu przekrojowego doświadczenia. W szczególności Odwiedzający, jeśli zechce, dzięki tym kontaktom będzie mógł przebywać w świecie Alfa Parf Group, aby odkrywać szeroką gamę oferowanych produktów kosmetycznych. 

 

5. Rozmaity

B&B zastrzega sobie prawo do zawieszenia, modyfikacji lub usunięcia Strony bez uprzedzenia.

B&B podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zmniejszenia w możliwie największym stopniu ryzyka, że Witryna może zawierać, między innymi, wirusy, błędy, złośliwe oprogramowanie i awarie. B&B nie gwarantuje jednak, że podczas korzystania z Witryny sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy lub inne narzędzia Odwiedzającego - w tym oprogramowanie - oraz dane generowane lub przechowywane nie zostaną uszkodzone, utracone lub w inny sposób negatywnie naruszone. W związku z tym, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, B&B zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody bezpośrednie, pośrednie i wtórne, wynikające z korzystania z Witryny i jej zawartości, w tym treści osób trzecich, przez Odwiedzającego.

Warunki użytkowania podlegają prawu włoskiemu.

tool_color_compare.tilte.label

tool_color_compare.subtilte.label